Templarski Viteški Red Sv. Bernarda i Marije Magdalene

10 000 Zagreb, Hrvatska

Matični Broj: 2186829

Žiro račun: Societe Generale, Splitska banka d.d. 2330003-1100389245

Devizni račun: Societe Generale, Splitska banka d.d.
20030427002 IBAN HR75 2330 0031 1003 8924 5

 

Udruga je osnovana u cilju promicanja saznanja o povijesti i kulturi Templarskog viteškog reda a napose na teritorijalnom području Republike Hrvatske, te očuvanja povijesne, kulturne i prirodne baštine Republike Hrvatske.

Ostvarivanje svojih ciljeva Udruga će ostvarivati slijedećim djelatnostima:

1. istraživanje i prikupljanje povijesnih i materijalnih artefakata srednjovjekovnog Templarskog viteškog reda radi očuvanje povijesne, kulturne i prirodne baštine Republike Hrvatske, te promicanja istih vrijednosti u svijetu,
2. organizacija redovitih sastanaka, povijesnih predavanja, seminara i drugih edukativnih skupova;
3. organizacija međunarodnih simpozija,
4. organizacija znanstvenih istraživanja hrvatske povijesti i Templarskog reda,
5. organizacija humanitarnih akcija i humanitarnog rada
6. organizacija kulturnih, povijesnih i glazbenih manifestacija radi poticanja razvoja turizma vezanog uz nacionalnu povijest, umjetnost i kulturu Republike Hrvatske
7. okupljanje mladih hrvatskog porijekla iz cijelog svijeta i organizacija radionica,
8. promicanje i primjena informatičke znanosti radi ostvarivanja ciljeva Udruge,
9. izdavanje pisanih i vizualnih dijela iz oblasti promicanja kulturne, povijesne i prirodne baštine Republike Hrvatske kao, i Templarskog reda Hrvatske
10. suradnja s drugim udrugama i organizacijama slične orjentacije u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu,
11. ostvarivanje ekumenskih i dijaloških odnosa s vjerskim zajednicama i religijama.

 

O donaciji
Donacija može biti u novcu ili u naravi (zgrade, stvari, vrijednosni papiri, roba, materijal, potraživanja i dr.). Vrijednost donacije nije ograničena, a utvrđuje se u visini troška nabave (koliko nas je darovana stvar koštala u nabavi). Za donatora (darovatelja) donacija predstavlja trošak (izdatak) koji, u smislu Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak, može biti porezno priznati trošak, ali i ne mora. Također, ako je donator obveznik PDV-a, prilikom doniranja mora obračunati PDV na nabavnu ili tržišnu vrijednost dara (kod dugotrajne imovine osnovica je neamortizirana vrijednost). Na novčane donacije PDV se ne obračunava.

Kada je donacija porezno priznati trošak?
Uvjet 1. Trošak donacije umanjuje poreznu obvezu (poreza na dobit ili poreza na dohodak) do visine 2% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Tako definirana vrijednost uključuje i obračunani PDV na donirano sredstvo. Ukoliko donacija prelazi tih 2%, preostali dio vrijednosti neće umanjiti poreznu obvezu. Primjer: poduzetnik je tijekom 2005. godine ostvario ukupni prihod od 1 mil.kn. To znači da tijekom 2006. godine može donirati ukupno 20.000 kn, a da mu se ista prizna kao porezno priznati trošak.Kod darivanja usluge, vrijednost donacije čine troškovi pružanja te usluge. Primjer: poduzetnik je sportskom klubu dao na uporabu svoj prostor, bez naknade i bez plaćanja režijskih troškova. Vrijednost donacije u ovom slučaju utvrđuje se na temelju režijskih troškova i amortizacije prostora za vrijeme korištenja.

Uvjet 2. Osim visine troška, bitno je i kome se donira. Primatelji kojima se može besporezno dati donacija su udruge, ustanove i druge osobe koje djeluju na opću dobrobit (ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore), a čije djelovanje uređuju posebni propisi (Zakon o ustanovama, Zakon o sportu, Zakon o muzejima, Zakon o pravima samostalnih umjetnika..., Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, Zakon o hrvatskom Crvenom križu, itd.).

Uvjet 3. Kod novčanih donacija bitno je da novac bude doznačen na žiro-račun primatelja.

Dokumentacija o donaciji
Donacija se ne mora dokazivati ugovorima niti pisanim zahtijevima, ali se mora dokazati vjerodostojnom ispravom o darivanju, kao što je npr. izvadak žiro-računa sa isplaćenim iznosom ili obračun troškova za darovano sredstvo sa pripadajućim objašnjenjem.

 

Donacije

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam

© OCMTH CROATIA