Pauvres chevaliers du Temple
Pauperum Commilitonum Christi et Templi Salomonis

Templari, Siromašni Vitezovi Gospodnji

Osnovna podjela i struktura Reda

1.Vitezovi - Templari
Monasi-ratnici plemićkog porijekla. U zavisnosti od čina i dužnosti imali su različite materijalne pogodnosti [na primjer mogli su imati poslugu, raspolažu određenom količinom novca, nose rukavice i slično. Svi su imali pravo na nošenje ogrtača, mača, bodeža i štita kao i pravo da jašu konja .Preko oklopa su nosili bijeli grudnjak sa crvenim križem i bijeli ogrtač (plašt) sa istim takvim križem na leđima.

2.Klerici – Kapelani
Rukopoloženi svećenici različitih hijerarhijskih činova sve do biskupskog. Nisu učestvovali u borbama niti su nosili oružje a obavljali su različite dužnosti - od administrativnih pa do svećeničkih ili brige o ranjenima i bolesnima. Nosili su zelene mantije sa crvenim križem na leđima i bijele ogrtače ukoliko su bili plemićkog porijekla ili smeđe ako su bili niskoga roda.

3.Svjetovnjaci - Serzanti
Pripadnici Reda ne plemićkog porijekla. Načelno nisu morali biti monasi. Uglavnom su bili posluga i prateće osoblje u pohodima no mogli su učestvovati i u borbi kao štitonoše i pješadija. Nosili su smeđe ili crne grudnjake sa crvenim križem na grudima i iste takve boje ogrtače. Kao pripadnici Kastelana i Kosilijera imali su pravo na nošenje ogrtača i mača no ne i na jahanje konja i posjedovanje bodeža.

Hijerarhija Reda - Činovi

1.Kastelani
Prosti, obični vojnici, pješadija naoružana mačevima.

2.Kosalijeri
Obični vojnici, uglavnom štitonoše i kopljanici.

3.Turkopoljeri
Vitezovi zapovjednici lakih borbenih jedinica.

4.Zapovjednici Kuća
Zaduženi za komandu i upravljanje stožera, farmi, manjih utvrda i postaja.

5.Podmaršali
U odsustvu Zapovjednika provincije njihovi zamjenici inače su obično obavljali dužnosti kao
a. Intendanti [draperi] - zaduženi za snabdjevanje, opremu, borbenu gotovost i sl.
b. Barjaktari - zaduženi za čuvanje Boasana i njegovo nošenje i obranu u toku borbe

6. Zapovjednici provincija - Maršali
Zapovjednici provincija Tripolija, Antiohije, Aragona, Poatua i Akvitanije, Engleske, Portugala i Ugarske.
Raspolagali su vlašću i pravima Velikog Majstora u sektoru kojim upravljaju tokom njegove odsutnosti.

7.Zapovjednik grada Jeruzalema
Odgovoran za obranu ne samo Svetog Grada no i puteva i hodočasnika kao i za njihovu opskrbu i snabdijevanje vodom i hranom. Sa još 10 posebno odabranih vitezova osiguravao je i relikviju Istinskoga Križa i bio čuvar Pristala.

8.Senesal - Vice Majstor
Vitez neposredno podčinjen jedino Velikom Majstoru kojega je i zamjenjivao tokom njegove odsutnosti ili bolesti, .

9.Veliki Majstor
Poglavar Reda sa svećeničkim činom ranga kardinala, odgovoran jedino Papi.

POVRATAK

Non Nobis Domine Non Nobis Sed Nomini Tuo Da Gloriam

© OCMTH CROATIA